SMA Islam Terpadu Arafah

"Tiada hari tanpa doa dan tiada hasil tanpa Usaha"

Musyrifah

YMA. 0321 104 5